fbpx

0022 КАЗНЕНИ ПОЕНИ

КАЗНЕНИ ПОЕНИ

Казнени поени се изричу за тачно одређене прекршаје, а не за све.


Они застаревају 2 године од изрицања, када се и бришу. Међутим, овај рок не тече за време:

  • док се возач налази на издржавању казне затвора због учињених прекршаја из овог закона или због учињених кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја;
  • трајања изречене заштитне мере, односно мере безбедности забране управљања моторним возилом;

По стицању 18 или више (важећих) поена – одузима се РЕДОВНА возачка дозвола. У случају ПРОБНЕ возачке дозволе – број поена је 9 или више.


У случају саобраћајне незгоде, за прекршаје за које је иначе предвиђено изрицање поена, они се увећавају за:

  • чл. 329 – додатно још 2
  • чл. 330 – додатно још 2 (уз неке мање изузетке)
  • чл. 331 – додатно још 3
  • чл. 332 – додатно још 1

За прекршаје за које су иначе НИСУ предвиђени поени, у случају саобраћајне незгоде изричу се обавезно 2.