fbpx

ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ (РМ)

РАДНА МАШИНА
на којој се превозе лица

У НАСЕЉУ:  

  • Не брже од 20км/ч
  • ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА – 10км/ч

ВАН НАСЕЉА:  

  • Аутопут – /
  • Мотопут – /
  • Остали путеви – не брже од 20км/ч