fbpx

ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ (КА)

МОТОРНА ВОЗИЛА КОЈА ВУКУ ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО ЗА СТАНОВАЊЕ (КАРАВАН)

У НАСЕЉУ:  

  • Опште ограничење – 50 км/ч
  • По знаку – изузетно – до 80 км/ч
  • ЗОНА ШКОЛЕ – 30км/ч
  • ЗОНА 30 – 30км/ч
  • ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА – 10км/ч

ВАН НАСЕЉА:  

  • Аутопут – 80 км/ч
  • Мотопут – 80 км/ч
  • Остали путеви – 80 км/ч
  • По знаку (не више од горњих вредности)
  • ЗОНА ШКОЛЕ 50 км/ч