fbpx

М246.1 – тех. неисправност већа

ТЕХНИЧКА НЕИСПРАВНОСТ (већа / возач & власник)

 Прекршаје (2) врше:

1. ВОЗАЧ* возила које НЕМА ИСПРАВНЕ прописане УРЕЂАЈЕ за заустављање, за управљање, пнеуматике и уређаје за спајање вучног и прикључног возила.

*види наредни прекршај

Казнена одредба (чл.ст.т.): 332.1.91.

Материјална одредба (чл.ст.т.): 246.1 

Новчана казна (хиљ. дин): 10-20

Затвор (дана): /

Рад у јавном интересу (сати): /

Забрана управљања (мес.): /

Поени: /

Искључење возача: /

Искључење возила: да

2. ВЛАСНИК возила које НЕМА ИСПРАВНЕ прописане УРЕЂАЈЕ за заустављање, за управљање, пнеуматике и уређаје за спајање вучног и прикључног возила (ОСИМ ако је возач тог возила лице са којим живи у брачној или трајној ванбрачној заједници, крвни сродник по правој линији, брат, сестра, усвојилац односно усвојеник).

Казнена одредба (чл.ст.т.): 332.1.92.

Материјална одредба (чл.ст.т.): 246.1 

Новчана казна (хиљ. дин): 10-20

Затвор (дана): /

Рад у јавном интересу (сати): /

Забрана управљања (мес.): /

Поени: /

Искључење возача: /

Искључење возила: /