fbpx

0011 ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОПШТЕ

ЗАШТИТА ДЕЦЕ - ОПШТИ ПОДАЦИ

Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“ЗОБС”) заштиту деце ставља у први план. Тако се у одредбама овог Закона могу пронаћи:

– обавезе управљача пута и надлежног органа за саобраћај

– начин организованог превоза деце и највећа брзина којом то може да се чини,

– употреба безбедносних седишта и хомологованих подметача на седалним местима у возилу у којима је превоз деце законом дозвољен,

– обавезе возача према деци која се крећу путем или га прелазе,

– теме везане за децу које теоретска обука возача треба да обухвати и др.

Скоро у свим случајевима за које је  предвиђено изрицање забране управљања моторним возилом и/или казнених поена у одређеном трајању или вредности – возачима ће се те вредности увећати, уколико су у возилу том приликом превозили дете млађе од 12 година.

ЗОБС такође препознаје улогу породице у заштити, образовању и васпитању деце у оквиру ове области. С тим у вези, можемо да причамо како о обавези, тако и  о одговорности родитеља или старатеља за бригу о деци.

Кроз призму прекршајне одговорности, што је и тема овог сајта, сагледавају се родитељи / старатељи  који:

– превозе децу у возилу на седиштима која се у ту намену не могу користити (нпр. предња) или на начин на који то није предвиђено (нпр. ван седишта, без појаса и сл.),

– приликом пешачења врше прекршаје водећи дете за руку,

– у алкохолисаном стању превозе децу и сл.

Коначно, одговорност родитеља за прекршаје које деца (млађа од 14 година) учине је јасно одређена Законом о прекршајима (чл. 72). ЗОБС у чл. 318 предвиђа додатно одговорност родитеља и за прекршаје малолетника (14-17 год.). По одредбама чланова ових Закона, родитељи се могу казнити за прекршаје као да су их и сами учинили.