fbpx

0021 ЗАБРАНА УПРАВЉАЊА

ЗАБРАНА УПРАВЉАЊА

Заштитна мера забране управљања моторним возилом се изриче за прекршаје за које је тачно одређено, али може се изрећи и за друге прекршаје.

Уколико је извршењем прекршаја изазвана саобраћајна незгода, а одредбама ЗОБС-а је за основни облик тог прекршаја предвиђено изрицање заштитне мере забране управљања моторним возилом, трајање те заштитне мере ће се продужити за два месеца (у ретким случајевима и мање), тако да укупно време забране не прелази 12 месеци.

Уколико се у време извршења прекршаја за који је предвиђено обавезно изрицање заштитне мере забране управљања моторним возилом, у возилу, односно на возилу којим управља учинилац прекршаја, налази дете старости до 12 година, осим у аутобусу када се врши организован превоз деце, као и у случају чињења прекршаја из поглавља „Обавезе возача према пешацима” учиниоцу прекршаја ће се предвиђена заштитна мера увећати за два месеца.

Уколико возач приликом извршења прекршаја управљања под дејством алкохола у стању високе, средње, тешке, веома тешке, односно потпуне алкохолисаности, управља аутобусом када се њим превозе путници, возилом којим се врши јавни превоз путника, превоз опасних материја, ванредни превоз, возилом са правом првенства пролаза или под пратњом, возачу ће се прописано трајање заштитне мере забране управљања моторним возилом за тај прекршај увећати за два месеца.